Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu | Truyền chức Phó tế & Linh mục | Sài gòn 19-11-2021

  • Post category:Dịp khác
  • Reading time:34 mins read

Ngày 19-11-2021, tại Nhà thờ Giáo xứ Lô Sáu, Củ Chi, Sài Gòn; 5 Thầy sẽ được truyền chức Phó Tế và 3 Thầy được tuyền chức Linh Mục. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho các Tân chức.

Continue ReadingDòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu | Truyền chức Phó tế & Linh mục | Sài gòn 19-11-2021